Vi har nöjet att meddela att Taiyo GmbH och Sunwic AB har nyligen ingått ett distributörsavtal som innebär att Sunwic kommer att distribuera Taiyos utmärkta produkter i Skandinavien. Det är produkter av mycket hög kvalité med många olika användningsområden inom livsmedel, kosttillskott, läkemedel och foder.

Vi är säkra på att många kunder kommer få glädje av de fina produkter som kommer produceras med dessa ingredienser i.

Läs mer om Taiyos produkter på deras hemsida Klicka här.

About us